Αλδ-αίνω > Alt, Old

Υπάρχει ένα αρχαίο ελληνικό ρήμα που επηρέασε την... ηλικία κάποιων ευρωπαίων: αλδαίνω που θα πει μεγαλώνω, θρέφομαι!

Οι γερμανοί λένε alt και οι άγγλοι old και εννοούν τα χρόνια που περνάνε από πάνω μας αλλά και την παλαιότητα...

Σχετικά με το αλδαίνω είναι και το άλμα - άλτης, αφού με το πήδημα... μεγαλώνουμε!

old

1 σχόλιο:

3Δ ΑΠΟΘήΚΗ

Άσχετο, αλλά θέλω να αναρτήσω και τα τρισδιάστατα μοντέλα που ανεβάζω στην Γούγλη Γαία (Google Earth)! Μπορεί να καθυστερήσουν λίγο να κατεβούν, αλλά αν περιμένετε, θα δείτε τα κτίρια τρισδιάστατα!